Šv. mišios

Gruodžio 18 d. (šeštadienį)
Merše 19 val.

 

Adresas

 

Gruodžio 19 d. (sekmadienį)
Lorentzweileryje 10 val.

 

Adresas

 

Gruodžio 20 d. (pirmadienį)
Merše 18.30 val.

 

Adresas

 

Mišias aukos brolis Antanas Grabnickas OFM

 

Išpažinčių bus klausoma prieš kiekvienas mišias (ateikite likus 1 val. iki mišių) ir jei reikės, po mišių. Jei kas norėtų daugiau su juo pasikalbėti arba pasikviesti namų šventinti, reikėtų susitarti dėl atskiro laiko.

 

 

 

 

 

 

 

Liuksemburgo lietuvius aptarnauja

kun.
Benediktas Jurčys OFM

į kurį galima kreptis visais sielovados klausimais.

 

El. paštas sjurcys@gmail.com

Tel. +370 698 40049

2021
mūsų Viešpaties metai